دين وفطرت

مفهوم حروف مقطعه قرآن چیست؟

مفهوم حروف مقطعه قرآن چیست؟

با سلام و خسته نباشید استاد محترم،

اوائل بعضی از سوره های قران کریم با حروف مقطعه آغاز می شود. مفهوم این حروف چیست؟

علیکم السلام،

حروف مقطعه در اوائل سوره‌های قران مجید عبارتند از:

“الم- الم- المص- الر- الر- الر- المر- الر- الر- کهیعص- طه- طسم- طس- طسم- الم – الم- الم- الم- یس- ص- حم- حم- حمعسق- حم- حم- حم- حم- ق- ن “

این حروف به ترتیب در اوایل سوره های ” بقره ‌‌، آل عمران ‌،اعراف‌ ،یونس ‌، هود ‌،یوسف ‌، رعد ‌، ابراهیم ‌، حجر ‌، مریم ‌،طه ‌، شعرا ‌، نمل‌، قصص ‌، عنکبوت ‌، روم لقمان ‌، سجده ‌،یس ‌، ص ‌، مومن ‌، فصلت ‌، شوری ‌، زخرف ‌، دخان ‌، جاثیه ‌، احقاف، ق ‌، قلم” هستند.

این حروف کنار هم چیده شده‌اند و سر هم نوشته می‌شوند ولی  کلمه‌ای را تشکیل نمی‌دهند و در قرائت به صورت جدا خوانده می‌شوند. این حروف در ابتدای برخی از سوره ها جهت جلب توجه مردم  می باشد. اعراب در برخی موارد به این روش اقدام می کردند  و خدای متعال با این روش توجه آنها را به کلماتی که در داخل سوره ها نازل شده است  ، راهنمایی می کند.

همچنین هیچ کس از اصحاب رسول خدا از وی  نپرسیده بود که این حروف چیست و خود قران به این حروف اشاره صریحی نداشته است، هیچ روایتی به این مضمون از پیامبر وارد نشده است،  چون میان عرب این روش معروف بود. در این صورت مشرکانی که  در آن زمان با کتاب خدا مخالف بودند هرگز نپرسیدند که این حروف چه مفهومی دارد  و هرگز تهمت نزدند و نگفتند که  شما ادعا می کنید که قرآن “مبین ” است ولی خودتان معنی حروف مقطعه را نمی فهمید.

علاوه بر این مانیز روشهای مشابهی داریم. به عنوان مثال ، برای دعوت مردم به سمت خودمان ، “ای! توجه کن! یک لحظه!” می گوییم.  یعنی حروف مقطعه از همان  اصواتی هستند که درنداء برای توجه دادن مخاطب به کار می‌رود، چنانچه عرب در زمان خود از آن استفاده نموده  و قرآن کریم نیز در ابتدای برخی سوره ها از آن استفاده کرده تا از طریق شگفت‌آوری توجه مردم  را به خود جلب کند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید