دين وفطرت
من حمام ندارم در تشت غسل میکنم…

من حمام ندارم در تشت غسل میکنم…

من حمام ندارم در تشت غسل میکنم اول به سرم بعد به سمت راست بعد به سمت چپ آب می ریزم، آیا غسلم درست است؟ و ترتیب انجام دادن غسل را لطفا توضیح دهید.

پاسخ:

مهم در غسل شستن کل بدن است اما جزئیات دیگری مهم نیستند. آن غسلی که شما فرمودید هیچ اشکالی ندارد . غسل به معنی شستن بدن، از نوک سر تا نوک پا است. شستن داخل دهان و بینی از نظر مذهب حنفی و حنبلی واجب ولی از نظر مذهب شافعی و مالکی سنت است، از نظر شیعیان هم مستحب است. دلیل این اختلاف نظر این است که، عده ای داخل دهان و بینی جزء داخلی بدن به حساب می آورند و عده ای جزء خارجی بدن می دانند.

اما نکته مهم این است که، باید توجه داشته باشیم که در هنگام غسل تمام بدن شسته شود. در این صورت می توان گفت که غسل انجام شده و بقیه چیزهایی که در مورد غسل روایت شده جزء مستحبات و سنت است؛  واین به معنای این است که اگر آن را انجام نداد هم غسل درست انجام شده است. برای مثال قبل از غسل بسم الله گفتن، وضوء گرفتن بعد از غسل، اول سمت راست و بعد سمت چپ و بعد تمام بدن را شستن، اینها از سنت است و انجام ندادنش به معنای نادرست بودن غسل نیست.

غسل این گونه انجام می شود: ابتدا آلت تناسلی شسته شده و بعد مانند وضوء گرفتن، دستها و دهان و بینی را تمیز کرده و تمام بدن را آب می گیریم به طوری که جای خشک در بدن باقی نماند.

به چند حدیث راجع به نحوه غسل گرفتن پیامبر اشاره می کنیم:

عایشه ام المومنین روایت می کند: ” پیامبر(ص) هنگامی که جنب بودند ابتدا دستهای خود را شسته و بعد انگار که می خواهد برای نماز وضوء بگیرد، وضوء می گرفت، بعد انگشتان خود را به آب فرو می برد و به دستهای خود را به موهای خود برده و ریشۀ موها را خس می کرد و بعد با دو دست خود سه بار آب بر سر می ریخت و بعد تمام آب را به بدن خود می ریخت.” (بخاری، غسل، ۱)

میمونه روایت می کند: “پیامبر(ص) مانند اینکه می خواهند برای نماز وضوء بگیرند وضوء می گرفت ولی پاهایش را نمی شست. بعد بین پاهایش و چیزهایی که به آنجا اصابت کرده بود را می شست و تمییز می کرد.  سپس آب را به خود می ریخت وبعد دوباره پاهایش را باز کرده و شست.. ایشان در هنگام جنب بودن این کار را می کردند.” (بخاری، غسل،۱)

میمونه روایت می کند: ” من برای پیامبر(ص) آب بردم تا حمام کند. ایشان دو و یا سه بار دستانش را شست و بعد بر دست چپ خود آب پر کرده و شرمگاه خود را شست، بعد دستهایش را به زمین مالید. بعد دهان خود را شست وبه دماقش آب کشید. دستها و صورت خود را شست وبعد به بدن خود آب ریخت و بعد دوباره پاهایش را آب کشی کرد.”(بخاری، غسل،۵)

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید