دين وفطرت
مگر کار همه انبیا با ارزش نبود؟

مگر کار همه انبیا با ارزش نبود؟

مگر کار همه انبیا با ارزش نبود؟
سؤال: چرا نام تعداد اندکى از انبیا در قرآن کریم ذکر شده است؟ مگر کار همه انبیا با ارزش نبود؟
جواب: قرآن کتاب تاریخ یا معجم افراد نیست تا در آن به دنبال زندگینامه انبیا باشد. بلکه کتاب هدایت است و این هدف با ذکر همین مقدار از نام و سرگذشت انبیاى گذشته محقق مى‏شود و اگر نیازى به ذکر بیش از آن در قرآن کریم بود، حتماً ذکر مى شد. به عبارت دیگر، قرآن کریم در مقام تعلیم و تربیت انسان، از قطعات تاریخ به عنوان سنت الهى و “نکات و حکمت‏ها” استفاده کرده است. مثلاً نام موسى (ع) بیش از صد بار در قرآن کریم آمده و قصه‏ى آن حضرت در 28 سوره به طور گسترده بیان شده است، اما بخش‏هایى که به تاریخ و قصه‏ى محض باز مى‏گردد، مانند ثبت تاریخ میلاد و وفات و… آن حضرت نیاورده، بلکه به نکات حساس و آموزنده داستان پرداخته است.
ذکر نشدن اسامی همه انبیا به هیچ عنوان بی ارزش تلقی کردن رسالت آنان نیست. بلکه همان طوری که بالا گفتیم، از خصوصیات و اهداف قرآن کریم نشئت گرفته است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید