دين وفطرت

نحوه تعیین اوقات نماز در زمان قدیم

در زمان های قدیم، وسایل و امکانات پیشرفته امروزی برای تعیین اوقات شرعی وجود نداشته است، پس اوقات شرعی را چگونه تعیین می کردند؟

پاسخ:

در زمان های قدیم  بر تعیین اوقت نماز با استفاده از معیارهای ساده منطبق بر طبیعت استفاده می کردند.

باید توجه داشت ظهر شرعى عبارت است از: سایه ها به سمت شرق می چرخند،  تشخیص زمان اذان ظهر حتی در هوای ابری امکان پذیر است. زمان اذان عصر که با تشکیل تاریکی در مشرق وارد می شود.  زمان نماز مغرب بعد از آنکه آفتاب غروب کرد، تا مدتی آسمان همچنان روشن است. در واقع برای ناظری که روی زمین قرار گرفته، خورشید غروب کرده است؛ اما اگر در همان لحظه در ارتفاع قابل ملاحظه‌ای قرار بگیرد خواهد دید که هنوز خورشید بالای افق است. آخرین زمان نماز عشاء آغاز سردترین زمان روز است. وقت نماز صبح  که طبیعت شروع به بیدار شدن می کند و حیوانات و پرندگان شروع به حرکت می شوند و نسیم صبح می وزد.  همه اینها در روزهای ابری نیز به راحتی قابل تشخیص است.

همچنین بخوانید:

اوقات نماز و روزه در مناطق قطبی

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید