دين وفطرت
نزدیکی پس از سقط جنین

نزدیکی پس از سقط جنین

نزدیکی پس از سقط جنین

سوال: متأسفانه در هفته 12 بارداری که تقریبا حدود دو ماه ونیم می شود، سقط جنین کردم. چه مدت پس از این اتفاق می توانم با همسرم نزدیکی کنم؟

جواب: اگر جنین سقط شده دست و پا و ارگانهای دیگرش شکل گرفته باشد، مانند زنی که فرزندش را فارغ شده نفاس (خونریزی) ده تا پانزده روز ادامه دارد. اما در سقطی که هنوز تشکیل عضو نشده، خون ریزی مانند خونریزی دوران حیض است و پس از اینکه خون ریزی پایان یافت می توان غسل گرفته با همسر نزدیکی کرد. اگر خونریزی از مدت مشخص بیشتر باشد، از نوع حیض نخواهد بود. (عمر نصوحی بیلمن، قاموس اسلام، پاراگراف 118)

زنی که مدت عادتش به پایان رسیده ولی هنوز خونریزی دارد، در روزهایی که تمیز است می تواند با همسرش نزدیکی کند. اما برای جلوگیری از بیماری باید به تمییزی در این دوران دقت بیشتری کرد.

پزشکان در این موارد استفاده از کاندوم و یا تمیز کردن آلت تناسلی مرد را توصیه می کنند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید