دين وفطرت
نظر اسلام درباره برگزاری جشن عروسی چگونه است؟

نظر اسلام درباره برگزاری جشن عروسی چگونه است؟

 

در دین اسلام، دستورهای فراوانی برای ایجاد شادی و سرور، وارد شده است. از جمله برگزاری جشن عروسی  روایات فراوانی از رسول خدا هست. دین مبین اسلام   برگزاری جشن عروسی را مجاز می شمارد. و حتی اعلام کردن ازدواج با دف زدن هم اشکال ندارد.  در روایت  از پیامبر (ص) در این باره، چنین آمده است:

"تفاوت میان ازدواج حلال و ازدواج حرام دف زدن و اعلام است. (تیرمیزی نکاح 6، ابن ماجه نکاح، 20. نسائی نکاح 72)

 و نیز می فرماید: "ازدواج را  علنی کنید و برایش مراسم برگزار کنید و با دف زدن این خبر را به مردم برسانید. (ترمیزی نکاح 6)

ولی باید دقت کرد که کارهایی از قبیل رقص مختلط، استفاده از نوشیدنی های حرام که گاهی بعضی افراد ناآگاه آنها را انجام می دهند  نباشد و خلاصه الکلام  بدون این که گناهی در برنامه های آنها باشد، اشکال ندارد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید