دين وفطرت
نظر اسلام در باره ذبح حیوان توسط زنان چیست؟ آیا در ذابح مرد بودن شرط است ؟

نظر اسلام در باره ذبح حیوان توسط زنان چیست؟ آیا در ذابح مرد بودن شرط است ؟

سلام علیکم  اساتید ” وقف سلیمانیه”.

  من زنی هستم که تنها زندگی می کنم، تمام امور خانه  و کارهای روزمره خانه  بر عهده من است، ولی بعضی ملا ها در ایران می گویند که زنان نباید حیوان یا پرنده ها را ذبح کنند و باید این کارها را مردان برعهده  بگیرند. این فتوی یک سوال در ذهن من ایجاد کرده است که آیا زنانی که تنها زندگی می کنند در این مورد باید چکار کنند؟ می خواهم بدانم  نظر اسلام در باره ذبح حیوان توسط زنان چیست؟ آیا در ذابح مرد بودن شرط است ؟

علیکم السلام و رحمت الله..

در اسلام ذبح حیوانات توسط زنان مانع ندارد. زنان نیز می توانند  مثل مردان ذبح کنند. رسول خدا (ص) سربریدن حیوان را برای زنان منع نکرده و اجازه داده است. البته باید به ذبح کردن بلد باشند. در این مورد روایاتی وجود دارد که عبدالله ابن عمر جاریۀ آزاد شده ای به نام نافی داشت که از زبان،  کعب ابن مالک چنین روایت می کرد:

پدرش (کعب) به او تعریف کرده بود که : جاریه ای که چوپانی می کرد، گوسفندی را دید که در حال جان دادن است وبلافاصله تکه سنگی را شکسته و با آن حیوان را ذبح کرده بود. پدرش (کعب) نگذاشته بود گوشت این حیوان را بخورند وگفته بود باید از پیامبر(ص) سوال کند؛ و پیامبر اجازه داد که بخورند. (بخاری، زبح،۱۸-۱۹ وکالت ۴، ابن ماجه، زبح ۸ ، احمد ابن حنبل، ۲/۷۷-۸۰)

بنابر این ذبح حیوانات و پرنده ها توسط زنان ایرادی ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید