دين وفطرت
نظر اسلام در مورد دست دادن با نامحرم چیست؟

نظر اسلام در مورد دست دادن با نامحرم چیست؟

 سوال

نظر اسلام در مورد دست دادن با نامحرم چیست؟

جواب:

بنا بر آیه مبارکه 31 سوره نور هرگونه تماس جسمی  بین مرد و زن نا محرم  حرام است. بهترین ملاقات بین جنس مخالف سلام دادن است، یعنی بطوری کلمی.

سزاوار است که از دست دادن با نامحرم که در زندگی اجتماعی نیز امری ضروری قلمداد نمی شود، خودداری نمود. خداوند متعال، بیشتر احکام شرعی را به صورت کلی وضع کرده و مصلحت عموم جامعه را در نظر گرفته، اگرچه ممکن است حکمت تشریع حکم شامل برخی افراد نشود.

 مسائلی که در مسأله ی ارتباط زن و مرد مطرح می شود، تماس بدنی و   دست دادن با زنان است. از دیدگاه فقهی، تماس بدنی زنان و مردانی که محارم همدیگر هستند، مجاز است و ممنوعیتی ندارد. اما تماس بدنی زن ومرد نامحرم مجاز نیست؛ بنابراین دست دادن زن ومرد نامحرم جایز نیست.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها