دين وفطرت
نظر اسلام در مورد مردانی كه خود را شبيه زنان ميكنند چيست ؟

نظر اسلام در مورد مردانی كه خود را شبيه زنان ميكنند چيست ؟

 

پاسخ:

.در روايات متعددي از تشبه زنان به مردان و مردان به زنان نهي شده است و این گونه افراد لعن شده اند.از جمله می توان به این روایت اشاره کرد:

پیامبر :«چهار گروه را خدا از رحمت خويش دور کرده است و خدا و رسولش و ملائکه بر آنان لعن مي فرستند …چهارم :زناني که خود را شبيه مردان مي کنند ».(مستدرك ‏الوسائل – باب تحريم تشبه الرجال بالنساء )
رسول خدا فرمود:از ما نیست هر زنی که خود را شبیه مردان کند یا هر مردی که خود را شبیه زنان کند .
پیامبر : «سه گروه، هرگز داخل بهشت نمي شوند: کسي که نسبت به عفت و ناموس خود بي اعتنا است؛ زني که خود را در لباس و رفتار و امور ديگر شبيه مردان سازد وشراب خوار»

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید