دين وفطرت
نفس مطمئنه (قسمت 4)

نفس مطمئنه (قسمت 4)

نفس مطمئنه (قسمت 4)
در ادامه توضیح راجع به مراحل نفس طرفداران تصوف گرایان نفس مطمئنه چنین تعریف می کنند:
چهارمین مرحلۀ نفس، نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه از انجام کارهای زشت و ناپسند دوری کرده و همنشین کارهای نیک و پسندیده است. این نفس با توفیق و عنایت الهی مظهر آرامش و سکونت است. در این مرحله، بشریت پایان یافته و نور محمدی ظهور می کند و نفس مظهر خطاب الهی می شود.
“ای نفس اطاعت کار که به اطمینان رسیده ای”(سوره فجر آیۀ 27)

نظریه ها

  • سلام عليكم

    آیا این آیه نتعلق به زمان رحلت پیامبر و در رابطه با ایشان است؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها