دين وفطرت
نماز جنازه پیامبر اسلام (ص)

نماز جنازه پیامبر اسلام (ص)

نماز جنازه پیامبر اسلام (ص)

سوال: برای من جالب است بدانم که چه کسی بر سر نماز جنازه پیامبر اسلام (ص) امامت کرده بود؟

جواب: تا  انجا که ما اطلاع داریم بر اساس منابع تاریخی مسلمانان گروه گروه نزد بدن آن حضرت حاضر شده و بدون آن که امام جماعتی داشته باشند، با نماز خود، آخرین وداع را با پیامبر انجام دادند و در این امر زنان و کودکان هم استثنا نبودند. یعنی آنان هم نماز خوانده بودند. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید