دين وفطرت

نماز خواندن با شلوار برای زنان چه حکمی دارد؟

نماز خواندن زنان با شلوار چه حکمی دارد؟

سوال:

شلوار که یک لباس مردانه محسوب می شود آیا زن می تواند با آن نماز بخواند؟

پاسخ:

کسی نمی تواند بگوید که شلوار پوشش مردانه است و زن نمی تواند شلوار بپوشد. زنان نیز می توانند شلوار بپوشند و با آن نماز بخوانند. ولی نباید فراموش کرد که حد حجاب زنان پوشاندن بدن می باشد که پوشاندن صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا از آن استثنا شده است. بنا بر این نمازخواندن با شلوار به شرط اینکه این میزان پوشش رعایت شود اشکالی ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید