دين وفطرت

نماز خواندن با قرآن چه حكمی دارد؟

آیا خواندن سوره ها هنگام نماز با نگاه به خط قران مجاز هست؟ و نماز خواندن با قرآن چه حكمی دارد؟

جواب:

قرائت سوره ها  از روی خط قران کریم در نماز ایرادی ندارد اما محتملا خشوع نماز را از بین می برد. خدای متعال در قران کریم می فرماید:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون،1-2)

“بی تردید مؤمنان رستگار شدند. آنها كه در نمازشان خشوع دارند”

خشوع به معنای تأثر خاصی استکه به افراد مقهور دست می دهد، افرادی که در برابر خدای متعال قرار گرفته اند، به طوری که توجه وی همه معطوف او گشته، و از هر جای دیگر قطع می شود. بهتر است انسان اثنای نماز از همه چیز دور شود و فکر و توجه کاملش در نماز باشد.

بنابر این بهتر است انسان هنگام نماز آن سوره های که حفظ کرده است بخواند و  تلاوت سوره های که حفظ نیست  نیازی ندارد. خلاصه خواندن سوره ها از روی قرآن در حال نماز اشکالی ندارد، ولی بهتر است ترک شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید