دين وفطرت

نماز خواندن با چشم بسته چه حکمی دارد

سؤال:

سلام علیکم

من وقتی که با چشم بسته نماز می خوانم انگار بیشتر تمرکز دارم و احساس نزديكی بيشتری با خدای متعال می كنم و از نماز لذت بيشتری می برم.. اما شنیده بودم که خواندن نماز با چشم بسته کراهت دارد. می خواهم بدانم این کار باعث باطل شدن نماز میشود؟

پاسخ:

علیکم سلام

حالت انسان، از نظر كنترل نيروى خيال يكسان نيست و افراد در تمرکز کردن مختلف هستند. برخی با چشم بسته بیشتر تمرکز دارند و برخی دیگر بر عکس با بستن چشم خواب شان می آید.

اگر حین نماز خواندن با چشم بسته حواس تان بهتر متمرکز می شود، حضور قلبشان در نماز، افزايش مى‏يابد با چشم بسته نماز خواندن مانع ندارد.  یعنی بستن چشم به منظور تجمیع حواس در نماز اشکالی ندارد و بستن چشم در حین نماز آن را باطل نمی کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید