دين وفطرت
نماز خواندن با چشم بسته

نماز خواندن با چشم بسته

سؤال: سلام علیکم من وقتی که با چشم بسته نماز می خوانم انگار بیشتر تمرکز دارم. اما شنیده بودم که خواندن نماز با چشم بسته کراهت دارد. لطفا مرا در این زمینه راهنمایی کنید.

جواب: وعلیکم السلام. افراد در تمرکز کردن مختلف هستند. برخی با چشم بسته بیشتر تمرکز دارند و برخی دیگر بر عکس با بستن چشم خواب شان می آید. اگر حین نماز خواندن با چشم بسته حواس تان بهتر متمرکز می شود، با چشم بسته نماز خواندن مانع ندارد.  مهم نیت و تمرکز است.

نظریه ها

  • امروزه خیلی از متدینین بر اساس “خواب دیدن” کارهایی را انجام میدهند! آیا آنچه در خواب می بینیم برای ما حجیت دارد؟

    • خواب فی نفس ذاته حجیت ندارد. خواب هم شیطانی و هم رحمانی می تواند باشد. در برخی امور برای رجحان دادن به یکی از آرا که انسان دو دل مانده برای خود او، خوابی که می بیند می تواند حجیت داشته باشد. اما برای افراد دیگر حجیت ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید