دين وفطرت
نماز عشاء

نماز عشاء

سؤال: آخر وقت نماز عشا کی هست؟

جواب: در قرآن کریم چنین آمده است:

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [1]

نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار و [نيز] نماز صبح را زيرا نماز صبح قابل روئیت است

غسق اللیل یعنی نصف شب وقتی است که در افق شرق و غرب هیچ اثری از نور خورشید نمانده باشد. آیه می فرماید که تا این زمان باید نماز عشا خوانده شود.یعنی تا موقعی که ظلمت همه جا را فرا می گیرد، نماز عشا باید خوانده شده باشد.[1]  اسرا 78؛

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید