دين وفطرت
نمومه از اعجاز قرآن کریم: فواصل بین دریا ها (قسمت 2)

نمومه از اعجاز قرآن کریم: فواصل بین دریا ها (قسمت 2)

نمومه از اعجاز قرآن کریم: فواصل بین دریا ها (قسمت 2)

در ادامه بحث مربوط یه برزخ بین دریا ها برخی مثال را می آوریم:  در شهر چانگام واقع پاكستان شرقی ، دو رودخانه با هم یكجا شده و سپس مسیر خود را به سوی شهر اراكان در كشور برمه طی می ‌كنند، وقتی هر بیننده ای به سوی این رودخانه بنگرد، خط فاصلی را به عنوان مرز میان دو رودخانه در میان آنها مشاهده می‌كند و بدین گونه ملاحظه می­نماید كه هر یك از این رودخانه‌ها، استقلال خویش را به گونه­ ای محسوس حفظ كرده اند.

جالب توجّه است كه در یك پهلوی این رودخانه آب شیرین و در پهلوی دیگر آن آب نمكین می ‌باشد. رودخانه ی اتك از كوه ‌های ایران سرچشمه می‌گیرد و رودخانه ی دیگر از كوه های سرزمین پاكستان. این دو رودخانه دقیقاً در نزدیك پل اتك كه در میان راه پیشاور و اسلام آباد  قرار گرفته با هم یكجا می‌شوند و شما از فراز پل درحال عبور این خط فاصل را آشكارا مشاهده می كنید. البته تمام رودخانه‌ هایی كه به سواحل دریاها نزدیك اند، نیز عین این وضعیت را دارا می ‌باشند.انسان که گفتیم، این پدیده در نزد انسانهای قدیم نیز شناخته شده بود، اما بشر قانون مربوط به آن را فقط از چند دهه به این سو كشف كرد؛ زیرا مشاهدات و تجارب علمی نشان دادند كه در اینجا قانونی هست كه اشیاء سیال را  تحت ضابطه ی خاصی نگه می ‌دارد كه آن را به نام « كشش سطحی » می‌نامند؛ این قانون حكم می‌كند كه دو مایع سیال به دلیل اختلاف و تفاوتی كه در كیفیت جذب و ذوبان آنها وجود دارد، در همدیگر آمیخته و یا به تعبیر دقیق ‌تر ذوب نشوند. علم جدید از این قانون كه قرآن از آن به عنوان « برزخ» تعبیر نموده، فراوان بهره برده است.

 هرچند ما با همه ی اطمینان نمی ‌توانیم بگوئیم كه مراد از « برزخ» در قرآن كریم ، همان قانون « كشش سطحی » ‌ای است كه در میان دو آب وجود داشته و مانع در هم آمیختن یك آب با آب دیگر می‌شود، اما كشف این قانون مسلماً در راستای تفسیر آیات قرآنی فوق الذكر قرار دارد.

/از مطلب سایت  quran-m.com استفاده کردیم /

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید