دين وفطرت
“نیت نکرده ام، تکلیف روزه من چیست؟”

“نیت نکرده ام، تکلیف روزه من چیست؟”

سلام علیکم

– شب نيت روزه فردای آن روز را فراموش کردم  و پيش از ظهر يادم افتاد که نیت نکرده ام  تكليف روزه من چيست؟

و علیکم السلام

اگر کسی مبطلات روزه را مرتكب نشده، یعنی چیزهایی که روزه را باطل می کند انجام نداده است، باید روزه اش را ادامه دهد و روزه اش صحيح است. چنانچه در عبادات دیگر همچنین در روزه نیز نیت به معنای قصد است، به عبارت دیگر قصد همان حلقه ی اتصال بین علم و عمل است. اگر کسی دانسته دست به انجام کاری بزند این به معنی آن است که نیت این کار را داشته است. چون هدف برای او معلوم است و حین انجام کار می داند و می فهمد که کدام کار را انجام می دهد. چنانچه نیت هر عملی شرط است همچنین در اعمال عبادی مثل نماز و روزه و دیگر اعمال بودنش یکی از شرایط صحت بودن این اعمال نیز هست.

 قابل ذکر است که محل نیت قلب انسان است و واجب نیست که انسان نیت خود را به زبان آورد. مثلا کسی که می خواهد نماز صبح بخواند بی شک  از خوابش بیدار می شود وضو می گیرد به قصد نماز بوده و اگر از او سوال شود چرا بیدار شدی؟  حتما می گوید که برای ادای نماز صبح بیدار شدم. همین اعمال او خود نشانگر اینست که او نیت انجام نماز را داشته است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید