دين وفطرت
هدف دشمن دور کردن مسلمانان از قران است

هدف دشمن دور کردن مسلمانان از قران است

دشمنان اسلام از آنجا که با بودن اسلام واحکام زیبای آن خویش ومنافع خویش را درخطر می بینند همیشه بر این فکر اند که اسلام واقعی را از میان ما مسلمانان بردارند و اسلام ساخت

بشری و مورد تأیید خودشان را به بازار عرضه کنند تا مسلمانان فریب خورده و به جای عمل به اسلام ناب و واقعی به اسلامهای ارائه شده از سوی آنان عمل کنند ، و هنگامی که به  این جریان دست یافتند همه چیز آنها حل شده است وراحتر به تمام مقاصد واهداف شومشان خواهند رسید.

اگر ما اوضاع واحوال مسلمانان امروزه را نگاه کنیم به وضوح به این حقیقت پی خواهیم برد. آخر دوستان، قرآن کتاب ما مسلمانان که قانون اصل اسلام است، یکی است واحادیث صحیح نیز که شرح وتفسیر قرآن اند با یکدیگر در تضاد نیستند. ولی چه شده که مسلمانان یک کشور با مسمانان کشور دیگر در عمل با هم بسیار اختلاف دارند. از این بدتر حتی مسلمانان این شهر با آن شهر و بالاتر از این مسلمانان این محله شهر با مسلمانان محله دیگر آن با هم در عمل بسیار فرق دارند. در حالیکه همه اینها مدّعی عمل به اسلام واقعی اند مگر ما چند اسلام واقعی داریم ؟! نه دوستان این همان اسلامهای درست شده دشمنان اسلام است که پر از خرافات وعادات جاهلانه است که نادانسته وبه اسم اسلام واقعی بدان عمل می کنیم.

آری دوستان، دشمنان دین همیشه کوششان براین است که ما را از قرآن و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم که اصل وبنیاد دین ماست دور کنند. آنها گاهی به ما می گویند: هرکس قرآن را نمی فهمد! وگاهی این ندا را سر می دهند که در میان احادیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم احادیث ضعیف هم وجود دارد! وگاهی به ما می گویند: شما دین را نمی فهمید؛ لذا نیاز به تلاش نیست بروید هر مسأله تان را از علماء بپرسید إلاّ بالله به گردن ملاّ! و هزار و یک سخن بی جای دیگر که به ما یاد می دهند تا ما آنها را باور نموده وزمانی که آنها را باور نمودیم قطعا از تلاش در راه درک وفهم اسلام دست خواهیم کشید وخود بخود از اسلام واقعی فاصله گرفته وبه دنبال اسلام سلیقه ای ودل خواه آنها خواهیم رفت.

آخر دوستان من، عرب جاهلی که جهالتش به حدّی رسیده بود که فرزند جگرگوشه و دختر نازش را زنده بخاک می کرد! سنگ و کلوخ و حیوانات را می پرستید ! و هرگزسوادی که حتی الف را از باء تشخیص دهد نداشت، او اسلام و قرآن را فهمید، ولی من و تو که در عصر علم وتکنولوژی وعصری که همه علوم وفنون به هر زبان ترجمه شده زندگی می کنیم، نمی توانیم قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را بفهمییم ؟!!

نه دوستان، ما می توانیم بفهمیم ولی آنها آن قدر به ما تلقین نمودند که توان فهم آن را نداریم، تا اینکه خود ما هم این جریان را قبول کردیم و در حالیکه خداوند درقرآن می گوید: ما قرآن را آسان ساختیم آیا کسی هست که بیاید واز آن پند بگیرد.

برای درک این جریان به یک مثال توجه کنید: بسیاری از افراد هستند که سواد خواندن و نوشتن ندارند و حتی اگر بر روی کاغذی الف و باء را بنویسید و سپس به او بگویید که الف کدام است ویاء کدام؟ نمی توانند از یک دیگر تشخیص دهند. ولی خواندن قرآن با وجود اینکه خود آن فرد فارس، کرد و یا بلوچ است راحت بوده و بدون هیچ مشکلی قرآنی که به زبان عربی است را می خواند.

آیا این فرد بی سوادی که توانست قرآنی راکه به زبان مادری او نیست بخواند، اگر ترجمه وتفسیر این قرآن که به زبان مادری آن فرد باشد وبرایش خوانده شود آن فرد نخواهد فهمید؟ و آیا اگر این فرد باسواد باشد نمی تواند ترجمه وتفسیر قرآنی که به زبان مادریش نوشته بخواند وبفهمد؟ بله می تواند ولی چون به او تلقین شده که نمی فهمی حالا او تصور می کند که نمی فهمد

هدایت اله حبیی

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها