دين وفطرت
وقت با فضیلت به نام سحر (2)

وقت با فضیلت به نام سحر (2)

وقت با فضیلت به نام سحر (2)

سؤال: سلام علیکم

از پاسختان متشکرم. آیا از نظر علوم تجربی اعم از پزشکی و …هم این وقت (سحر ) ارزش خاصی دارد؟ 

:جواب

غیر از این که در باره وقت سحر در بحث گذشته بحث کردیم، در این نوشتار می خواهیم از لحاظ پزشکی مسأله را بررسی کنیم.

هرمن انسولین

انسولین در بدن انسان موقع سحر ترشح می شود. بنابراین می توان از این موقع به بعد صبحانه خورد. یعنی اولین زمانی  که بعد از شب می شود صبحانه خورد- وقت سحر است. (از این رو کسانی که وقت سحر را در ماه مبارک رمضان درست تشخیص دادند و آن موقع سحر می خورند، در طول روز کمتر دچار مشکلات اختلالات معده شدند). برای این که متابولیزم و هضم غذا خوب باشد، باید وقت ترشح انسولین با وقت خوردن غذا درعین زمان باشد. اگر غذا را قبل از این که انسولین ترشح شده ، بخوریم (مثل اشتباهاتی که در وقت سحری که معمولا در تقویم خیلی زود تر تعیین شده است. برای اطلاعات بیشتر به http://www.dinwefetrat.com/?p=1769  ر ک) متابولیزم کربوآدرنالین خوب نمی شود و در تمام سلولها اختلالات در سرعت  واکنش گلوکوز به وجود آمده در نتیجه هم هضم غذا دچار مشکل می شود هم احساس گرسنگی به انسان روزه راد زودتر دست می دهد. در طول 24 ساعت حتی اگر چیزی خورده نشود، سلولها نیاز به انرژی دارند، و قندی که منبع انرژی است با انسولین تنظیم می شود. انسولینی که در حالت گرسنگی ترشح می شود – بزل انسولین نام دارد. این انسولین در مقدار کم ترشح می شود. اگر بزل انسولین نباشد، تعادل انرژی بدن به هم می خورد.  این نوع انسولین در روز کمی مقداربالاتر و در شب پایین تر می شود. اگر ناهار خورده نشود، تاثیری انچنانی در ترشح بزل انسولین نخواهد داشت. اما شام باید خورده شود چرا که ترشحات انسولین در خط منهنی کم شدن قرار دارد. و این نشان دهنده آن است که (اگر وقت سحر و افطار درست تشخیص داده شود) گرفتن روزه با ارگانیزم ما کاملا تطابق دارد.

هرمون کورتیزون

هرمون کورتیزون هم مثل انسولین در سحر ترشح می شود و انرژی ما یحتاج در طول روز را تامین می کند و همچنین پروتین را تنظیم می کند. به این شکل  ارگانیزم در سحر از خواب بیولوژیک و متابولیک بیدار می شود.

حرارت بدن

حرارت بدن در اوج شب به پایینترین نقطه می رسد یعنی 36،5 درجه  می شود و بالاترین درجه حرارت بدن در انسان سالم 37 درجه است که از موقع سحر به تدریج بالا می رود. وقتی که حرارت بدن هنوز پایین است اگر صرف غدا شود، در این حال متابولیزم دچار مشکل می شود چرا که سرعت واکنش های بدن در حرارت پایین کاسته می شود.

آدرنالین

هرمون ادرنالین از ساعت 4 -5 صبح رو به افزایش شده کالری را می سوزاند، لیپولیز (زدودن چربی ها) و گلیکولیز (سوزاندن کربوهیدرات ) را انجام می دهد. در وقت ترشح آدرنالین آدم بیدار باشد بهتر است. تشویق به بیداری و استغفار در این ساعات، شاید به این امر هم ربطی داشته باشد. در این ساعات که ترشح آدرنالین انجام می شود غذا خوردن یعنی سوزاندن کالری و گلیکولیز می باشد. اما اگر بر عکس قبل از این موقع یعنی پیش از سحر غذا خورده شود، گلیکولیز و لیپولیز به عمل نمی آید.

 

 

 

نظریه

  • سلام علیکم

    بسیار متشکرم نکات جالبی را عنوان کردید. خدا از شما راضی باشد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید