دين وفطرت
چرا بعضی از نمازها آهسته خوانده می شود؟

چرا بعضی از نمازها آهسته خوانده می شود؟

 

چرا بعضی از نمازها آهسته خوانده می شود؟

 

طبق قوانین فقه اسلامی باید نمازهای ظهر و عصر با صدای آهسته خوانده شود.

 

سبب  اصلی آهسته خواندن نماز ظهر و عصر ، پیروی از سنت رسول الله (ص) است، چون نماز آن حضرت  این طوری بوده است. و علاوه بر این پروردگار او را بقول معروف اسوت حسنة قرار داده است.

 البته دلایل دیگری هم در این مورد بیان شده، از جمله این که بلند خواندن نماز صبح و مغرب و عشا به این دلیل است که با توجه به تاریک بودن هوا، مردم بتوانند محل برگزاری نماز را تشخیص دهند، اما در نماز ظهر و عصر به دلیل روشن بودن هوا، نیاز به این امر نیست. البته، چنین دلایلی تنها می­تواند به عنوان یک حکمت ارزیابی شوند و باید در نظر داشت که شاید دلایل متعدد دیگری نیز وجود داشته باشد که ما از چند و چون آن بی­اطلاعیم.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها