دين وفطرت
چرا به شهید این نام را دادند؟

چرا به شهید این نام را دادند؟

شهید به معنای شاهد است که او وقتی کشته می شود با چشم خود وعده الهی را می بیند از این رو به کسی که در راه خدا کشته شود  شهید می گویند. اما در قرآن کریم به شهیدی که ما می گوییم شهید گفته نمی شود بلکه "کسی که در راه خدا کشته شده" گفته می شود.

نظریه ها

  • خسته نباشید.آیا در قران چند نوع شهید وجود دارد. زیرا به ملائکه و خود خدا هم شهید گفته شده است.

  • حدود احترام به والدین تا کجاست؟ یا چه رفتاری در واقع بی احترامی به آنها محسوب میشود؟

    • لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق در بقیه موارد باید از والدین اطاعت کرد. بلند کردن صدا، بی توجهی به حرف آنان حین تکلمشان، با اسم صدا کردن… این از مواردی هست که بی احترامی به پدر- مادر محسوب می شود. حتی در معصیتی که مرتکب می شوند و وادار به می کنند که شما هم انجام دهید، باید مثل حضرت ابراهیم (ع) با حکمت اشتباه والدین را متوجه ساخت.

    • بله والدین خیلی حق دارند که باید ادا کرد. اما اگر درست بندگی کنیم خداوند در این امر هم کمک خواهد کرد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید