دين وفطرت
چرا زنان در نماز حجاب می پوشند؟

چرا زنان در نماز حجاب می پوشند؟

 

چرا زنان در نماز حجاب می پوشند؟

 

مقدار واجب پوشش برای زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به جز صورت (به مقداری که در وضو شسته می شود) و دست ها تا مچ و پاها تا مچ است. همچنین از ضخامت پوشش باید ساتر باشد یعنی باید به مقداری باشد که بدن و موی انسان در آن پیدا نباشد

عالم محضر خداست، جایی نیست که خالی از خدا باشد، پس بنده همیشه در محضر خدای خویش است، اما به هنگام نماز متفاوت است، چرا که مخلوق در مقابل خالق – مألوه در مقابل إله – عاشق در مقابل معشوق – محبّ در مقابل محبوب و خلاصه عبد در مقابل معبود می‌ایستد تا با او راز و نیاز کند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها