دين وفطرت
چرا سوره توبه با بسم الله شروع نشده است ؟

چرا سوره توبه با بسم الله شروع نشده است ؟


سؤال: چرا سوره توبه با بسم الله شروع نشده است ؟
جواب: دلایل مختلفی بر عدم ذکر بسمله در آغاز سوره توبه (برائت) نقل شده است:
1. «بسم اللَّه» براى بیان امان و مهر و رحمت است، ولى سورۀ برائت براى برداشتن و رفع امان است، از این رو بسم اللَّه در آغاز این سوره نازل نشد؛
2. این سوره در حقیقت دنبالۀ سورۀ انفال است؛ زیرا در سورۀ انفال پیرامون پیمان ها سخن گفته شده و در این سوره پیرامون الغاى پیمان هاى پیمان‏ شکنان بحث شده است، لذا «بسم اللَّه» در میان این دو ذکر نشده است.
به نظر ما چون این سوره هم مثل بقیه سوره ها توقیفی نقل شده، علتش هر چه باشد، این را باید همین طور بپذیریم.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید