دين وفطرت

چرا ما(مسلمانان‌) هنگام اقامه نماز رو به سمت خاصی(کعبه) می کنیم؟

18چرا ما(مسلمانان‌) هنگام اقامه نماز رو به سمت خاصی(کعبه) می کنیم؟
نماز خواندن به طرف قبله، نه از این جهت است که خداوند مکان یا جهت معیّنى دارد. همان طور که قرآن کریم در ضمن آیات مربوط به قبله مخصوصاً در دو مورد به این حقیقت تصریح کرده:
سوره بقره، آیه 115 و 142
انسان به حکم این که جسم است، هنگام نماز ناچار است به یک طرف متوجّه باشد; ولى اسلام خواسته از این موضوع حدّاکثر استفاده را براى تکمیل این عبادت (نماز) بنماید؛ زیرا همه مى دانیم که خانه کعبه قدیمى ترین مرکز توحید است. خانه اى است که به دست قهرمان توحید، ابراهیم خلیل (علیه السلام) تجدید بنا شده و مورد توجّه تمام راهنمایان توحید و پیغمبران خدا بوده است.
توجّه به این مرکز توحید، توجّه به خداست. درست است که خداوند مکانى ندارد، امّا کسى که مقابل چنین مرکزى بایستد از جهات زیادى به خدا نزدیکتر است و گویا خود را در پیشگاه او حاضر مى بیند.
علاوه بر آن، توجّه عموم مسلمانان جهان در هر شبانه روز پنج مرتبه به این مرکز مقدّس، روح وحدت و یگانگى را در دل و جان آنها پرورش مى دهد و به وحدت اسلامى و هماهنگى مسلمین جهان کمک مى کند و اجتماعات مختلف اسلامى را از شرق و غرب عالم به هم مربوط مى سازد و شوکت و عظمت آنها را ظاهر مى نماید و بالاخره جوهر تعلیمات جهانى اسلام را به صورت «وحدت هدف و عقیده» به دنیا نشان مى دهد
منبع “آشنایی با مفاهیم قرآن “

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید