دين وفطرت
چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟

چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟

 

هنگام افطار و لحظه باز کردن روزه، آن هم روزه ای که به امر پروردگار گرفته بودیم، یکی از قشنگترین لحظات محسوب می شود، و آداب فراوانی برای افطار آورده شده است و لی در اینجا برای جواب به سوال شما نگاهی به زندگانی رسول خدا کافی است.

با نگاهی به زندگانی رسول خدا (ص) معلوم می شود  که کسانی که خرما دارند با خرما و کسانی که خرما نمی یابند با آب افطار کنند. سلمان بن عمرو الدابی (رض) از رسول الله (ص) روایت می کند: با خرما افطار کنید و ولی آنان که خرما ندارند با آب روزه شان را باز کنند. چون  آب پاک است.

انس (رض) روایت می کند که  پیامبر (ص) قبل از نماز مغرب افطار را با چند عدد خرما باز کرد. اگر خرما نمی‌یافت، با آب افطار می‌کردند.

کارشناسان تغذیه نیز  توصیه می کنند که در زمان افطار و سحر تا حد امکان به جای مصرف انواع شیرینی ها از مواد غذایی طبیعی شیرین مثل خرما، در حد متعادل استفاده شود.

 ولی البته این از شروط افطار نیست. چون بعضیها فکر می کنند که خرما از واجبات افطار است. افطاری با خرما فقط توصیه می باشد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید