دين وفطرت
چرا پیامبر (ص) ابتدا نزدیکانش را به اسلام دعوت کرد نه تمام اهل مکه را؟

چرا پیامبر (ص) ابتدا نزدیکانش را به اسلام دعوت کرد نه تمام اهل مکه را؟

چرا پیامبر (ص) در مراحل اولیه تبلیغ دین اسلام ابتدا نزدیکانش را به اسلام دعوت کرد نه تمام اهل مکه را؟

جواب:

مورخین اسلام دعوت  حضرت پیامبر را به چند مرحله تقسیم کردند:

دعوت مخفیانه، دعوت نزدیکان، دعوت مکیان، دعوت اعراب، دعوت جهانی

حضرت رسول خدا (ص) در مراحل اولیه تبلیغ رسالت الهی را، به دستور خدای متعال، به مدت سه سال مخفیانه انجام می داد و انسانها را به دین مبین اسلام دعوت می کرد. بعد از آنکه آیه 214 سوره  شعراء نازل شد واین آیه به حضرت دستور می داد که دعوتش را به نزدیکانش اعلام نماید. “وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِین” یعنی- خویشاوندان نزدیکت را انذار کن.

اما سبب اینکه چرا در ابتدا نزدیکانش را به دین دعوت کرد این است که بر همه ما معلوم است که اگر کسی را به دین دعوت می کنیم کلام اول آن اشخاص خواهد بود: “برو ابتدا خویشاوندان و نزدیکانت را هدایت کن بعد ما را” شاید یکی از علل دعوت اولیه حضرت پیامبر این بوده است به علاوه، بقول مورخین اسلام  “او معتقد بود که اصلاحات‌ اصلی نخست از درون خانه، فـرزندان‌ و خویشاوندان‌ خود شروع می شود و اگر کسی که رسالتی دارد نخست این افراد را از‌ کارهای‌ نکوهیده باز ندارد، هرگز تـبلیغ‌ او‌ برای دیگران مؤثر نخواهد افتاد. زیرا در این صورت مخالفان زبـان به اعتراض گشوده و کردار نزدیکان او‌ را‌ به رخس می کشند.

علاوه براین، حضرت پیامبر با این کار به همه ما پیام می دهد که برای اصلاح جامعه، باید ابتدا از خودمان و نزدیکانمان آغاز کنیم. اگر بخواهیم جامعه اصلاح شود ابتدا باید بزرگان و مسئولان جامعه خود را اصلاح کنند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید