دين وفطرت
چطور ازدواج کنم ، حال آن که نمی توانم صاحب فرزند شوم؟

چطور ازدواج کنم ، حال آن که نمی توانم صاحب فرزند شوم؟

پرسش:

دختري 19 ساله هستم بنا به گفته پزشك معالجم من هيچ وقت صاحب فرزندي نخواهم شد، خواستگاران فراواني دارم ولي هر يك را به بهانه اي رد كرده ايم اعتقاد من اين است كه از همان اول طرف مقابل بايد واقعيت را بداند اما مادرم مي گويد تنها كاري كه بايد بكني اين است كه خواستگارانت را رد كني و دوست ندارد كسي از اين موضوع چيزي بفهمد اما من نمي توانم با وجدانم كنار بيايم و اين موضوع را پنهان كنم. راهنماييم كنيد كه چگونه اين موضوع را با خواستگارانم در ميان بگذارم؟ گفته هاي پزشك برايم ملاك نيست، توكلم به خداست و به معجزه اعتقاد دارم چرا كه خداوند مي تواند غير ممكن را ممكن كند همانگونه كه در مورد حضرت مريم چنين كرد.

پاسخ:

خواهر گرامی هنوز كه از شما سني نگذشته است و هنوز وقت بسيار است به خداوند توكل داشته باشيد و از فضل الهي نااميد نشويد و حتماً شما به پزشك هاي متخصص بيشتري رجوع كرده ايد و از اين گفتة خود مطمئن هستيد شما بايد اين مسأله را حتماً با خواستگارانتان مطرح كنيد زيرا اگر الآن اين موضوع را به خواسنگارانتان نگوييد ممكن است بعداً دچار مشكلات بيشتري نسبت به الآن شويد. اگر كسي كه به خواستگاري شما مي آيد و واقعاً شما را دوست داشته باشد، و اين طور مسائل برايش مهم نباشد در ازدواج با شما مشكلي نخواهد داشت پس اين موضوع را عنوان كنيد ممكن است در اين بين كسي باشد به خاطر اينكه شما را دوست دارد اين مسأله را بپذيرد البته شما بايد به قضا و قدر الهي اعتقاد داشته باشيد و اين را هم بدانيد كه اگر قسمت شما باشد كه با كسي ازدواج كنيد و خداوند بخواهد هيچ مشكلي پيش نمي آيد و شما ازدواج خواهيد كرد. پس همه چيز بنا به خواست خداوند صورت مي گيرد و شما هم منتظر خواست خداوند باشيد. خودتان را مشغول به كارهاي ديگر كنيد تا كمتر به اين مسائل فكر كنيد. اگر امكان اين است درستان را ادامه دهيد و خود را سرگرم كنيد.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها