دين وفطرت
چند پرسش در باره حج

چند پرسش در باره حج

چند پرسش در باره حج
• سوال: قصد دارم که به سفر حج بروم، اما پولم کامل نیست. آیا می تواتنم مابقی پول را با وام گرفتن از بانک کامل کنم و به سفر حج بروم؟
جواب: وام، پول با بهره قرض گرفتن می باشد. بهره هم از حرامهای بزرگ خداوند می باشد. حتی به نیت انجام این سفر مقدس هم نباید با پول بهره ای مقروض شد. اگر پولتان کم است سفر حج بر شما واجب نمی باشد. به همین دلیل نباید خود را دچار فشار کنید.
• سوال: کسی که یک بار عبادت حج عمره اش را انجام داده و امکان دوباره رفتن را دارد، آیا بهتر نیست که به جای دوباره رفتن پول آن را به انسانهای نیازمند کند؟
جواب: برای شخصی که این امکان را دارد، دوباره رفتن به سفرعمره بهتر است. چون هنگام سفر حج وعمره، هم پولش را در راه خدا خرج کرده و هم وقتش را صرف انجام آن عبادت کرده است.
• سوال: برخی بر این باورند که به جای رفتن به سفر حج پول خود را به هموطنان نیازمند بدهند ثواب حج را می برند. آیا این باور درست است؟
جواب: اگر انجام سفر حج برای فرد امکان پذیر است و از سلامتی برخوردار است، باید این عبادت که بر او واجب است را انجام دهد. غیر از این هر نیکی و کار خیری که انجام دهد، جای عبادت حج را نمی گیرد.
• سوال: چگونه باید برای حج نیت می کنیم؟
جواب: کسی می خواهد حج مفرده انجام دهد باید چنین بگوید: “پروردگارا، من می خواهم عبادت حج را انجام دهم. آن را بر من آسان بگردان و از من قبول فرما.”
کسی که می خواهد حج قران انجام دهد باید چنین بگوید:
“پروردگارا، من می خواهم عبادت حج و عمره را به جا بیاورم، آنها را بر من آسان بگردان و از من قبول بفرما.”
کسی که می خواهد حج تمتع انجام دهد در موسم حج باید برای عمره نیت کند. بعد از انجام عبادت عمره در همان موسم، مانند حج مفرده فقط به عبادت حج نیت کند و دوباره محرم می شود.
کسی که فقط برای عمره نیت می کند باید چنین بگوید:
” پروردگارا، می خواهم عبادت عمره را انجام دهم، آن را بر من آسان بگردان و از من قبول فرما.”

• سوال: کسی که تمام کارها و آمادگیها را برای انجام سفر حج انجام داده و در لحظۀ آخر بیمار شده و یا در راه فوت کند، آیا این فرد حاجی محسوب می شود؟
جواب: خیر، حاجی محسوب نمی شود. برای حاجی شدن باید در مکانهای خاص عبادتهای ویژه انجام داد. اما چون این فرد چنین نیت و همتی داشته خداوند پاداش او را خواهد داد.
• سوال: آیا برای انجام عبادت حج مجرد و یا متاهل بودن اهمیتی دارد؟
جواب: برای انجام عبادت حج مجرد و یا متاهل بودن هیچ فرقی نمی کند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها