دين وفطرت
چند کلمه در باره آداب تجارت

چند کلمه در باره آداب تجارت

من تاجر هستم. بعضا دوستهایم از من می پرسند کالاهای که خریدم از کجا وبکدام قیمت می خرم. آیا در این مورد وظیفه من چیست و می توانم نگویم؟

وظیفه بایع نیست که در معامله و خرید و فروش کالا   به دیگران بطور علنی  اعلام دهد که کدام کالا را از کی و به کدام قیمت خریده است. ولی یکی از  احکام و آداب تجارت حلال آن است که کالا را چنان‌که هست معرفی کند و اگر در کالا عیبی است آن را بگوید. کالای نامرغوب و یا معمولی خود را مرغوب و برتر نشان ‌ندهد

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید