دين وفطرت
چگونه می توانیم از تحریف تورات و انجیل سر در بیاوریم؟

چگونه می توانیم از تحریف تورات و انجیل سر در بیاوریم؟

تورات و انجیل چطور تحریف شده است؟ چگونه می توانیم از تحریف تورات و انجیل سر در بیاوریم؟

جواب:

 آن چیزی که به نام تورات در دسترس ما است در اصل ترجمه ی آن از عبری باستان است بنا بر این نباید این متون را مبنای قضاوت خود قرار دهیم. محققین برای درک درست متن آن باید سخت روی زبان عبری کار کنند، تا بتوانند مفهوم واقعی تورت را بفهمند. علاوه بر این به گفته ی قرآن کریم در کتب اهل کتاب فصل هایی هست که کلام خدا نیست.

. مثلا در آیه 102 سوره بقره چنین اشاره می نماید:

“وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا…”

“آنچه را كه شيطان[صفت]ها در سلطنت‏ سليمان خوانده [و درس گرفته] بودند پيروى كردند و سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان[صفت]ها به كفر گراييدند..”

یکی از عباراتی که در تورات کنونی وجود دارد این است:

“سليمان هفتصد زن و سيصد كنيز برای خود گرفت. اين زنها بتدريج سليمان را از خدا دور كردند بطوری كه او وقتی به سن پيری رسيد بجای اينكه مانند پدرش داود با تمام دل و جان خود از خداوند، خدايش پيروی كند به پرستش بتها روی آورد. 5سليمان عشتاروت، الهه صيدونيها و ملكوم، بت نفرت‌انگيز عمونيها را پرستش می‌كرد. او به خداوند گناه ورزيد و مانند پدر خود داود، از خداوند پيروی كامل نكرد. حتی روی كوهی كه در شرق اورشليم است، دو بتخانه برای كموش بت نفرت‌انگيز موآب و مولک بت نفرت‌انگيز عمون ساخت.

سليمان برای هر يک از اين زنان اجنبی نيز بتخانه‌ای جداگانه ساخت تا آنها برای بتهای خود بخور بسوزانند و قربانی كنند.

هر چند خداوند، خدای اسرائيل، دو بار بر سليمان ظاهر شده و او را از پرستش بتها منع كرده بود، ولی او از امر خداوند سرپيچی كرد و از او برگشت، پس خداوند بر سليمان خشمگين شد و فرمود: «چون عهد خود را شكستی و از دستورات من سرپيچی نمودی، من نيز سلطنت را از تو می‌گيرم و آن را به يكی از زيردستانت واگذار می‌كنم. ولی بخاطر پدرت داود، اين كار را در زمان سلطنت تو انجام نمی‌دهم بلكه در زمان سلطنت پسرت. با اينحال بخاطر خدمتگزارم داود و بخاطر شهر برگزيده‌ام اورشليم، اجازه می‌دهم كه پسرت فقط بر يكی از دوازده قبيلۀ اسرائيل سلطنت كند.» (پادشاهان 3-13)

لیکن اضافه شدن این متون به تورات به معنای ابطال این کتاب خدا نیست.

مثل این می ماند که در کیسه برنج‌ سنگریزه هایی ریخته شده باشد ولی انسان می تواند تمیز دهد کدام برنج و کدامیک سنگریزه است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید