دين وفطرت

کسانی که جنسیت خود را با عمل جراحی تغییر دادند چگونه عباداتشان را باید انجام دهند؟

در واقع کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند به دو گروه تقسیم می شوند.

اولین مورد کسانی هستند که دارای آلت تناسلی هر دو جنس هستند یعنی دارای جنسيت پنهان هستند، مـثلا فـردی در ظـاهر زن هسـت، امـا حقيقتا مرد ميباشد و آلت تناسلی مردانه در حفره شكمي پنهان است. ايـن افـراد قابليـت تغيير جنسيت را دارند و با طریق عمل جراحی یکی از این آلات تناسلی غیر مناسب حذف می شود تا آلت دیگر تقویت یابد. این نوع تغییر جنسیت نسبت به دین ما هیچ مخالتی وجود ندارد. بنابر این، این اشخاص عبادات خود را باید طبق آخرین وضعیتشان عمل کنند.

اما در مورد افرادی که از نظر ظاهر،سالم هستند و هیچ بیماری جنسی ندارند و با انگيزههای واهی، دوست دارند تغيير جنسـيت دهنـد و خود را شبیه جنس مخالفشان بکند اینچنین تغییر جنسیت جایز نیست. خدای متعال در این باره در سوره نساء می فرماید: “وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا”
“برتريهايي را كه خداوند نسبت به بعضي از شما بر بعضي ديگر قرار داده آرزو نكنيد مردان نصيبي از آنچه به دست مي‏آورند دارند و زنان نصيبي” یعنی اگر خدای متعال شما را مرد آفریده است هرگز آرزو نکنید که زن باشید و یا شما را زن آفریده است آرزو ننمایید که مرد باشید.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید