دين وفطرت

گرفتن هدییه ار بیمار جایز هست؟

سلام علیکم

شوهرم در بیمارستان دولتی پزشک است. بیماران گاهی هدایایی مانند عسل ، تخم مرغ ، میوه و الخ.. با خود می آورند و به شوهرم می دهند. وی نیز برای اینکه دلشان نشکند ، آنها را می گیرد. از هدییه ها هم به همکاران می دهد و بقیه شان را به خانه ما می آورد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا گرفتن هدییه از بیماران در دین ما جایز هست؟ اگر جایز نیست پس هدیه های که در خانه هست چه کار باید بکنم؟

پاسخ:

علیکم السلام

بی شک پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی، کارمندان دولت هستند و وزارت بهداشت به آنها پرداخت می کند.

یک نکته­ مهم در این قصه هست و اینکه این پزشک یعنی شوهرتان در درمان بیمار شرطی نمی گذارد که بعد از درمانی باید  هدییه ای بیاورند، یعنی از آنها چیزی نمی خواهد، بالعکس بدون در نظر گرفتن منافع مادی خود، آنها را درمان کند.

ولی اگر کسی بعد از درمان بعنوان هدییه به او چیزی می دهد می تواند آن را بگیرد و اشکالی ندارد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید