دين وفطرت
یهودیان که اعجاز حضرت عیسی (ع) را انکار کرده بودند چرا به هلاکت نرسیدند؟ 

یهودیان که اعجاز حضرت عیسی (ع) را انکار کرده بودند چرا به هلاکت نرسیدند؟ 

یهودیان که اعجاز حضرت عیسی (ع) را انکار کرده بودند چرا به هلاکت نرسیدند؟

خداوند متعال در برابر گناهان و نافرمانی ها مجازات هایی متفاوت دارد.  هلاک شدن تنها به معنی مرگ نیست، واژه هلاکت بمعنی های گوناگون بکار میرود که از جمله ناتوانی و از بین رفتن قدرت می باشد.  در زبان ما نیز این مفهوم بکار می رود، تصور کنید وقتی که انسان خسته می شود می گوید ” هلاک شدم”. بنابر این ممکن است انواع مجازات و هلاکت اقوام  متفاوت باشد. برخی از آنها مانند اقوام عاد و ثمود نابود شدند و بعضی دیگر مثل  بنی اسرائیل به لعنت الهی گرفتار شدند و برخی مانند بعضی از مسلمانان از قران دور شده و به برده دیگران تبدیل شدند.

واقعیت آن است که  یهودیان از آن امتها هستند که در طول تاریخ بسیار مجازات شده اند.  از نکات بسیار مهمی که در حیات حضرت عیسی(ع)  می بینیم این است که حضرت عیسی (ع)  با شرک بنی‌اسرائیل نمی‌جنگید. احبار و خاخام‌های یهود، بت‌پرست نبودند، بلکه مادی‌گرایان منحرفی بودند که دین خدا را در مسیر اهداف خود می‌خواستند و چون عیسی (ع) خلاف این خواسته‌شان عمل می‌کرد با او به ستیز افتادند. تبلیغات آن حضرت برای منافع شخصی نبود، او مردم را برای خود نمی‌خواست، از گمراهی مردم رنج می‌برد. بیان این نکته  نیز لازم است که اگر به دوران رسالت حضرت موسی (ع)  نگاه کنیم شاهد مجازاتشان می شویم. اینان همانهایی هستند که (خودشان) گمراهی را باهدایت و عذاب را با آمرزش مبادله می کردند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها