دين وفطرت
در باره لواطه وقطع ریش

در باره لواطه وقطع ریش

سلام خدمت شما لطفا سوالات ذیل را برایم پاسخ دهید مشکل دارم.
1- حکم قطعی ریش؟
2- آیا پشت مرد لواطت کار نماز جایز است یاخیر؟ حکم لواط با پسر زیر سن 18 سال؟
3- شخص در سن کودکی مادر اش توسط مرد به قتل رسیده است بعد از سی سال می خواهد بالای آن مرد ادعای قاتل بودن نماید چی حکم دارد آیا حق دعوا و مجازات قاتل را دارد یا خیر؟

جواب سوال 1 : وعلیکم السلام : در باره حکم قطعی ریش لطفا از وبسایت دین وفطرت مقا له در باره کوتاه کردن ریش را مطا لعه بکنید
پیوند مقاله این هست

در باره کوتاه کردن ریش.

فقط من میخواهیم خلاصه برایتان بگویم حکم ریش نه سنت هست نه واجب ونه هم فرض ریش گذاشتن یک عنعنه هست در باره ریش در قرآن کریم هیچ آیه ویااشا ره موجود نمیباشد بنا بر این شما خواسته باشید ریش تان را بگذارید اگر بخواهید میتوانید ریش تان را تراش بکنید این مربوط به خود شما میباشد برای معلومات ودلایل بیشتر لطفا پیوند را که من برایتان ارسال کردم مطالعه بکنید
جواب سوال 2: در پشت همه کس میتوانید نماز تان ادا بکنید چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم درعقب هر مسلم وفاجر نماز بخوانید فرموده هست (صلوا خلف کل مسلم وفاجر) . مشکل این هست که برای شما یاد داده شده هست نماز امام نماز شما هست نخیر حقیقت این چنین نیست . حقیقت این هست که شما در پشت هر کسی نماز بگذارید نماز خود تان را میگذارید شما نمیتوانید ایمان ویا عمل امام را در زیر کنترول داشته باشید فلهذا شما در جستجوی نقوا وعمل امام نباشید در هر جاییکه جماعت پیدا کردید بدون ازینکه عمل وتقوای امام را جستجو بکنید برایشان اقتدا نموده نماز تان را بجا بیارید. چون نماز شما جدا هست ونماز امام جدا هست شما ولو که با امام اقتدا بکنید باز هم نماز خود تان را ادا میکنید وامام نماز خود ش را
حکم لواط با پسر زیر سن 18سال
دردین اسلام انسان وقتی به چزا مکلف شماریده میشود که به سن بلوغ رسیده باشد یعنی خواه پسر باشد خواه دختر قبلاز اینکه به سن بلوغ برسد از هیچ چیز مسئول نمیباشند فقط یک نقطه مهم را برایتان میخواهم اشاره بکنم این هست در اسلام سن بلوغ سن 18 نیست در هر سن که پسر احتلام شود ودختر عادت ماهانه ببیند در اسلام سن بلوغ حساب میشود قبلاز بلوغ دختر وپسر صغیر محسوب میشود مکلف عبادت وجزا نیستند.برا معلومات بیشتر در ین باره لطفا پیوند ذیل را مطالع بفر میائید

هم جنس گرایی


جواب سوال 3. بلی آن شخص حق دارد از قاتل ادعای قتل بکند ومجازت بکند فقط در اسلام عفو را توصیه نموده هست اگر عفو بکند بهترهست وگرنه در قرآن کریم جزای قاتل معلوم هست اون هم قصاص میباشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید