دين وفطرت
سنت صحیح چیست؟ آیا سنت منبع دوم دین است؟

سنت صحیح چیست؟ آیا سنت منبع دوم دین است؟

 سنت صحیح چیست؟ آیا سنت منبع دوم دین است؟

پاسخ:

منبع و مصدر سنت صحیح  فقط قران کریم است. بطوری کلی،  احادیث باید مطابق با کتاب خدا باشد اگرنه آن سنت صحیح محسوب نمی شود، سنت، رابطه ای پیوسته و وابسته به قرآن دارد  یعنی مصدريت و محوريت از آنِ قرآن است.

گفتنی است که اساس کار تبلیغی رسول خدا (ص) بر مبنای قران بود و با حکمتهایی که از قران استخراج می کرد مسائل و مشکلات را حل می کرد. قرآن به طور عملی وارد زندگی آن حضرت بود.   به این سبب آن حضرت برای ما نمونه هست. ولی این به معنی نمی باشد  که سنت صحیح  دومین منبع دین ماست. رسول خدا  (ص) آنچه در قران است انجام می داد و قران را احیا می کرد. و حتی  هنگامی که اشتباهاتی  می کرد از طرف خداوند تذکر داده شد که آن تذکرات را در بسیاری از آیات می بینیم.

در نتیجه،  سنت  صحیح منبع دوم دین نمی باشد، بلکه احکامی هست که از قران استخراج شده است.  اسلام یک منبع و مصدر دارد و آن کتاب خدا- قران کریم است.

برای اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

قرآن کریم تنها منبع نقلی شریعت است

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها