دين وفطرت
شستن یا مسح کردن؟

شستن یا مسح کردن؟

سوال:

کسی که در وضو پای خود را می شوید، آیا وضوی او صحیح است؟ یعنی شستن پا همچنین مسح کردن محسوب می شود؟

پاسخ:

بله، چنانچه با غسل کردن می توانیم بدون وضو نماز بخوانیم همچنین  شستن پا مسح را عوض می کند.

در آیه ششم سوره مبارکه مائده خدای تعالی می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید ، چون برای نماز برخیزید ( و وضو نداشتید ) پس صورت ها و دست هایتان را تا آرنج بشویید ، و بر سرتان و روی پاهاتان تا برآمدگی روی هر دو پا مسح کنید ، و اگر جنب بودید شستشو نمایید ( غسل کنید ) ، و اگر بیمار یا در سفر بودید و حال آنکه یکی از شما از قضای حاجت آمده یا با زنان همبستر شده و آبی نیافتید ، پس به سراغ خاکی پاک روید و از آن خاک ( پس از آنکه کف هر دو دست بر آن زدید ) به صورت و دست هایتان بکشید ( تیمم کنید ) . خداوند هرگز نمی خواهد برای شما مشقت درست کند و لکن می خواهد شما را پاک نماید و نعمت خود را بر شما تمام سازد ، شاید سپاس گزارید

از آیه معلوم می شود که خدا برایر آسان کردن وضو بجای شستن پا و سر بمسلمانان رخست مسح کردن داده است

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها