دين وفطرت

دعا، قران کریم، انسان، خدا،

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید