دين وفطرت

عمل جراحی پلاستیک، پزشک، حرام، اسلام

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید