دين وفطرت

قتل، کشتن، انسان، بی گناه، اسلام، قران کریم،

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید