دين وفطرت

آيا زن مستطیع با اجازه‌ی شوهرش بايد حج به‌جا بياورد؟

خانمی که  زیارت حج بر وی واجب شده است آیا واجب هست از شوهرش اجازه بگیرد؟ وظیفه اش چیست ؟ و آیا بدون اجازه شوهر مى تواند به حج برود یا نه ؟

پاسخ:

اگر  زن مستطیع باشد، در سفر حج واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نیست و زن باید حج واجب خود را بجا آورد ولو این که شوهر او راضى به مسافرت او براى حج نباشد. چون حج نیز مانند نماز و روزه از دستورات خدای متعال است. چنانچه برای نماز خواند و روزه گرفتن نیازی به اجازه کسی دیگر ندارد همچنین در ادای حج نیز انسان لازم نیست از کسی اجازه بگیرد. ولی بهتر است زن قبل از مسافرت حج با شوهرش صحبت کند و در باره سفرش به او اطلاع بدهد.

بنابر این  در حج واجب زن می ‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر به حج برود و حتی با نهی شوهر می‌تواند به حج برود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید