دين وفطرت
آیا آنچه در خواب می بینیم برای ما حجیت دارد؟

آیا آنچه در خواب می بینیم برای ما حجیت دارد؟

امروزه خیلی از متدینین بر اساس “خواب دیدن” کارهایی را انجام میدهند. آیا آنچه در خواب می بینیم برای ما حجیت دارد؟

پاسخ

خواب حالت طبیعی انسان است که بدون او انسان نمی تواند زندگیش را ادامه دهد.  خداوند متعال در آیه 47 سوره فرقان در خصوص اثر خواب میفرماید: “وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ” ( خدا و معبود به حق شما کسی است که شبها را برای شما لباس و بستر و خواب را سبب آرامش و راحتی و روز را وسیله حرکت و معاش و حیات قرار داده است) و نیز درآیه 9 سوره نبأ به اثرات مثبت خواب به صورت تاکید اشاره فرموده است: ” وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ” ( ما خواب را برای شما وسیله آرامش قرار دادیم )

از حضرت پیامبر (ص) روایت است که فرمودند: خواب سه قسم است 1- مژده بشارت از الله تعالی. 2- حدیث نفس. 3- ترسانیدن شیطان.

آنگونه ای که در بالا گفتیم خواب فی نفس ذاته حجیت ندارد. خواب هم شیطانی و هم رحمانی می تواند باشد. در برخی امور برای رجحان دادن به یکی از آرا که انسان دو دل مانده برای خود او، خوابی که می بیند می تواند حجیت داشته باشد. اما برای افراد دیگر حجیت ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید