دين وفطرت
آیا اهدای خون ویا حجامت روزۀ روزه دار را فاسد میکند ؟

آیا اهدای خون ویا حجامت روزۀ روزه دار را فاسد میکند ؟

چیز هاییکه روزه را فاسد میکند عبارت از خوردن , نوشیدن وراوابط جنسی میباشد بنا بر این  دادن ویا اهدای خون از مفسدات روزه نمیباشد.

از عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما  روایت شده است  ایشان  خون دادن و یا حجامت شدن  بیامبر صلی الله علیه وسلم را  در حالت  روزه واحرام  بیان نموده است.« بخاری صوم,32 مسلم حج,11»

از حدیث فوق به صراحت معلوم میشود که  روزه بودن ویا  در احرام  بودن مانع دادن خون ویا حجامت نمیشود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید