دين وفطرت

آیا برای کودک فقط باید از قرآن کریم  اسمی انتخاب کرد ؟

آیا برای کودک فقط باید از قرآن کریم  اسمی انتخاب کرد ؟

پاسخ:

خیلی از افراد این سؤال را مطرح می کنند که آیا  نام مسلمان باید از قران کریم انتخاب شود؟  لازم است توجه داشته باشیم که هر مسلمانی باید برای فرزندان خود از نامهای با معنا انتخاب کند لذا  انتخاب نام برای فرزندان مسئولیت بزرگی بر دوش ابوین هست. اما در دین ما این مساله وجود ندارد که  نام  انتخاب شده باید فقط از قرآن کریم گرفته شود. بقول مثال نام عثمان، ابو بکر، حسین، فاطمه و الخ.. که در دوران رسول خدا میان اصحاب معروف بودند در قران کریم وجود ندارند و اگر این کار مهم بود، خود  پیامبر خدا (ص) آن را انجام می داد.

چنانچه در بالا ذکر کردیم مهمترین چیز این است که نام کودک باید با معنا باشد. بنابر این انتخاب اسامی عجیب و غریب برای کودک، موجب افزایش خشم فرزند نسبت به خود خواهد شد و بدین سبب ابوین در انتخاب نام برای فرزندان خود باید نهایت تلاش و دقت خود را به کار ببرند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید