دين وفطرت

آیا بیماریهای مسری امتحان خدا است؟

آیا خود انسان عامل بیماریهای واگیر است یا اینچنین بیماریها از جانب خدا برای امتحان بشر ست؟
خدای متعال در قران کریم می فرماید:
به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كرده‏ اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند (روم30/41)
امروز همه ما شاهد عوارض بسیار جدی هستیم، یعنی شاهد آلودگی دریاها و اتمسفر هستیم. بعنوان مسلمان ما نیز باید بسیار مراقب باشیم. همچنین واقعیت را باید به مردم بیاموزیم. خدای متعال در آیه مذکور با گفتن ” تا بعضى از آنچه را كه كرده‏ اند به آنان بچشاند ” به مردم تذکر می دهد. از اینجا روشن است که نه تنها کسانی که مرتکب این تخلفات شده اند نگران هستند ، بلکه تمام بشر از رخدادهای تلخ ناراحت اند.
آیه بیان می کند که ” باشد كه بازگردند”. ولی متأسفانه مردم به راحتی تسلیم نمی شوند چون منافع خود را پایه زندگانیش قرار دادند.
در واقع ، وضع فعلی جهان خوب نیست و وضعیت رضایت بخش نیست. در حال حاضر ، سیستم مراقبت های بهداشتی در اروپا و آمریکا تقریباً فرو ریخته است.
مفهوم بازنشستگی شکل گرفته است. علاوه بر این مردم در خانه نشسته ونمی توانند از خانه بیرون بروند. افراد فقط برای کارهای ضروری مثل خرید مواد غذایی یا ورزش آن هم یک بار در روز میتوانند از خانه خارج شوند.
بعلت نداشتن سیستم بیمه درمانی مناسب ، نیازهای مردم برآورده نمی شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید