دين وفطرت
آیا تحریک جنسی موجب غسل می شود؟

آیا تحریک جنسی موجب غسل می شود؟

آیا تحریک جنسی موجب غسل می شود؟

سوال: مایعی سفیدی که در نگاه کردن به زن ویا دست زدن(تحریک شدن) مرد از آلت تناسلی اش می آید چیست؟ آیا بر آن غسل کردن واجب است؟

جواب: مایع های که از آلت تناسلی مرد می آید: منی، مذی، و ودی است.

منی: مایع سفید رنگ وغلیظی که بوی خاص خود را دارد، و پس از ارضاء شهوت از آلت تناسلی خارج می شود.

مذی: مایع سفید و رقیقی که بعد از راست شدن(تحریک شدن) آلت تناسلی از آن خارج می شود.

ودی: مایع سفیدرنگ و کدر، بدون بو و چسبناک که بعد از ادرار از آلت تناسلی مرد خارج می شود.

از این سه مایع که در بالا گفته شد فقط در صورت انزال منی از آلت تناسلی غسل جنابت واجب می شود؛ و دو مایع دیگر فقط وضوء را باطل می کند. در صورت نگاه و یا دست زدن و ایجاد شهوت، مایعی که از آلت تناسلی خارج می شود با توجه به رنگ و بویش می توان تشخیص داد که منی است یا مذی. در صورت غلیظ و بو دار بودن منی است و غسل جنابت بر آن واجب است. اگر این گونه نبود، مذی است و فقط وضوء را باطل می کند.

 

نظریه

ما را در فضای مجازی دنبال کنید