دين وفطرت

آیا حور العین در بهشت تنها مختص مردان است؟

آیا حور العین در بهشت، تنها مختص مردان  است؟ پس بهره ی زن در بهشت چیست؟  همانطور که می دانیم ، در بهشت به مردان حوریه داده می شود پس زنان از این نعمت محرومند؟

پاسخ:

بهشت متعلق به همه مردان و زنان صالح است و خدای متعال  در پاداش دادن هیچ تفاوتی بین زن و مرد قرار نداده است.

اگر چه در بسیاری از آیات قرآنی  خطاب آیه ها به شکل  مذکر می باشد ولی عموم مسلمانان را شامل می شود و این تنها مسئله ای است که به قواعدی  زبان عربی برمی گردد. یعنی به این معنی نیست که زنان از نعمتهای بهشت محروم می شوند و مردان بسیار از زنان بهره مند می شوند. علاو بر این در قران کریم  اصطلاح حور اختصاصى به زنان ندارد، بلکه حورهاى مذکر نیز در بهشت وجود دارند. خدای متعال در قران مجید بیان می نماید:

“يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ… وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ” (واقعه 17-24)

“نوجواناني جاوداني (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد آنها مي‏گردند. با قدحها و كوزه‏ ها و جامهائي از نهرهاي جاري بهشتياما شرابي كه از آن دردسر نمي‏گيرند و نه مست مي‏شوند. و ميوه‏ هائي از هر نوع كه مايل باشند. و گوشت پرنده از هر نوع كه بخواهند. و همسراني از حورالعين دارند. همچون مرواريد در صدف پنهان! اينها پاداشي است در برابر اعمالي كه انجام مي‏دادند”

از این رو از آیه فهمیده می شود که نوجواناني جاوداني و حورالعین هر دو در بهشت ​​پرسه می زنند و آنها به عنوان پاداشی برای کارهای خوبشان در این دنیا به آنها خدمت می کنند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید