دين وفطرت

آیا خواندن دعا به شکل خوابیده جایز هست؟

آیا خواندن دعا به شکل خوابیده جایز هست؟

دعا توجه انسان به خدای متعال  است.  دعا کردن همیشه به این معنی نیست که مخلوق  از رب العالمین چیزی بخواهد، گاهی با دعا کردن انسان آرامش می یابد و به خدای متعال شکر می کند. بنابر این  انسان باید همیشه و هر لحظه  به یاد خدای متعال باشد و در هر حال می تواند به مناجات با پروردگار خود  بپردازد. چون  دعا کردن و دست نیاز به سوی خداوند بی نیاز برآوردن، ویژه فطری انسان می باشد.

چنانچه خود خدای متعال در کتاب خود در این مورد می فرماید:

“الَّذینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّار” (آل عمران 191)

“آنان چه ایستاده، چه نشسته و چه هنگامی که در بسترند، به یاد خدا بوده و در آفرینش آسمانها و زمین به اندیشه می پردازند. [می گویند:] خدایا تو تمام اینها را بیهوده نیافریدی! منزهی تو! [از بیهوده کاری] ما را از آتش دوزخ بازدار!”

براین اساس، می توان نتیجه گرفت که دعا کردن چه در شکل خواب و چه نشسته و چه  درحال راه رفتن اشکالی ندارد بلکه کار شایسته ایی است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید