دين وفطرت

“آیا داخل شدن به دستشو با برگه دعای زخم چشم و امثالهم اشکالی دارد؟”

پاسخ:

در دین ما دعانویسی وجود ندارد و همه این کارها خرافات و گناه  است. این چنین نوشته ها در زندگی انسان تاثیری ندارد. البته نظر ما در مورد دعا مثب است و بدون تردید دعاهای که در آیات قرانی وجود دارد  یا اینکه آن جمله های که از قلب انسان  می آید تاثیر خاص خود را دارند ولی انسان باید خودش این دعاها را بخواند و معنایش را بفهمد که از خدای متعال چه چیزی می خواهد.

انسان با خواندن آنها می تواند پاسخ بسیاری از حاجت های خود را دریافت کند و  با واسطه این دعاها از خدای متعال طلب آمرزش نماید و خواسته خود را به خدای متعال عرض کند و و منتظر بماند، اگر خداوند عالم صلاح بداند  تا حاجت روا شود.  نه اینکه پیش رمال یا دعانویس برود و با نوشتهای خطوط کج و معوج خودش را فریب دهد. بی شک آنها کذابند و چنین افرادی صلاحیت ندارند که به مردم کمک کنند و آنها  از عقاید انسانهای بی علم استفاده می کنند.

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید