دين وفطرت

آیا در هنگام غسل ذکر هم باید گفت؟

آیا در هنگام غسل ذکر هم باید گفت؟

پاسخ:

واژه “غَسل” در لغت به معنی شستن است و غسل در اصطلاح فقهی به معنی شستن بدن، از نوک سر تا نوک پا است.

باید توجه داشته باشیم که در هنگام غسل تمام بدن شسته شود. در این صورت می توان گفت که غسل انجام شده و بقیه چیزهایی که در مورد غسل روایت شده جزء مستحبات است مانند شستن داخل دهان و بینی. واین به معنای این است که اگر آن را انجام نداد غسل درست انجام شده است. برای مثال قبل از غسل بسم الله گفتن، وضوء گرفتن بعد از غسل، اول سمت راست و بعد سمت چپ و بعد تمام بدن را شستن، اینها از مستحبات است و انجام ندادنش به معنای نادرست بودن غسل نیست.

خلاصه هنگام غسل ذکر کردن واجب نیست.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید